Koiraperhe/DogFamily

Home ] Up ]               
      

Zanett,Frenchy,B.M.CrazyBaby14.088.2002family.JPG (25754 bytes)

14.08.2002
Emä Zanett  "Nette"  12 v,  Isi Frenchy 12 v 4 kk ja Tytär Black Master's Crazy Baby "Cara" 8 v 10 kk
Dam Zanett 12 y, Sire Frenchy 12 y 4 mths and Daughter Black Master's Crazy Baby 8 y 10 mths

Zanett12v-Frenchy12v4kk.14.08.2002.JPG (12635 bytes)

Zanett " Nette " V't Belgisch Schoon & Frenchy de la Douce Plaine


Etusivu / First Page
Neten pentuaikaa ja Nuoruus / Puppy & Young
Aikuinen Nette / Adult
Koiraperhe, Nette, Frenchy & Cara / Dog Family
Zanett - & Rony Boy V't Belgisch Schoon